Z przeciwciałami za pan brat

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat wykorzystywania przeciwciał w badaniach naukowych i laboratoriach diagnostycznych. W pracowni immunohistochemicznej uczestnicy imprezy będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia poszczególnych etapów barwień na skrawkach mrożeniowych mózgowia zwierząt w kierunku wykrycia obecności wybranych katecholamin – beta hydroksylazy dopaminy i/lub hydroksylazy tyrozynowej (wykonywanie roztworów przeciwciał pierwotnych i wtórnych, obsługa automatycznych pipet, itp). Po wykonaniu kluczwych etapów barwień planowane jest przeprowadzenie obserwacji mikroskopowej preparatów, która pozwoli ocenić wynik reakcji antygen-przeciwciało na poziomie mikroskopii świetlnej i/lub fluorescencyjnej.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii Porównawczej, pl. Łódzki 3, III piętro, sala 334

Terminarz

  • 22 września

    • 11:00 - 12:00
      brak miejsc