Geneza państwa w świetle doktryn polityczno-prawnych

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 50
Forma wykład

Doktryny polityczne i prawne to historycznie uwarunkowane poglądy wyjaśniające cele, zasady powstania, organizacji oraz funkcjonowania pań-stwa i prawa. Przedmiotem historii doktryn politycznych i prawnych jest głównie przedstawienie systematycznego rozwoju tych poglądów oraz ich klasyfikacji z odpowiednim komentarzem Pamiętać należy, że wraz z powstaniem państwa pojawiło się myślenie uzasadniające jego istnienie, definiujące doraźne i perspektywiczne cele przyświecające państwu i prawu, a często także zasady, jakim ewolucja tych instytucji powinna podlegać. Historia doktryn „politycznych” zajmować się powinna analizą poglądów w zakresie funkcjonowania państwa i stąd nazwa przedmiotu pochodząca od greckiego słowa polis, oznaczającego państwo-miasto W tym ujęciu przedmiot historii doktryn politycznych koncentruje się głównie na problematyce powstania państwa, teorii jego funkcjonowania i organizacji oraz badaniu celów czy wartości ujmowanych jako zasadnicze (rudymentarne).

Lokalizacja Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Dybowskiego 11, Sala Błękitna

Terminarz