Metody oznaczania składników mineralnych w żywności.

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 15
Forma warsztaty

Składniki mineralne posiadają duże znaczenie żywieniowe. Ich niedobór może doprowadzić do wielu chorób. Każdy ze składników spełnia w organizmie człowieka co najmniej kilka różnych funkcji. Stanowią one materiał budulcowy (Ca, P, Mg, S, F), regulują procesy metaboliczne (Fe, Zn, Cu, Co, I), utrzymują równowagę w gospodarce kwasowo-zasadowej (Na, K, Cl). Składnikami mineralnymi nazywa się te składniki, które po spaleniu pozostają w postaci popiołu, stanowią około 4% masy ciała. Na tę ilość składa się 46 składników, a 30 z nich uważa się za niezbędne do życia. Składniki mineralne przyjmuje się prawie wyłącznie z pożywieniem, gdyż organizm człowieka nie ma możliwości ich wytwarzania. Pierwiastki te można oznaczać w żywności, po wcześniejszym przygotowaniu (mineralizacji) kilkoma metodami, jedna z nich to metoda Spektrometrii Absorpcji Atomowej, przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sala 304

Terminarz