Wędrówki zwierząt – warsztaty ornitologiczno-hydrobiologiczne

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 10
Forma warsztaty

Wśród wielu migracji wędrówki ptaków są najbardziej spektakularne i najłatwiejsze do obserwowania. W okresie wędrówki wiosennej i jesiennej zbiorniki wodne zapewniają ptakom wodno-błotnym miejsce odpoczynku i żerowania, co sprzyja powstawaniu dużych różnorodnych gatunkowo stad. W zbiornikach takich występuje także cenna i bogata fauna drobnych organizmów wodnych. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze zgrupowaniami ptaków wodno-błotnych w okresie przelotu jesiennego oraz z fauną bezkręgowców wodnych stanowiących ich bazę pokarmową. Uczestnicy zapoznają się ze sprzętem i terenowymi metodami pracy hydrobiologa oraz ornitologa, a także będą mogli zastosować je w praktyce. Proponujemy wyjazd na jedno z najważniejszych na Mazurach miejsc koncentracji ptaków wodnych i błotnych polder w Sątopach Samulewie.

Lokalizacja Wydział Nauk o Żywności, Plac Cieszyński - parking

Terminarz

  • 22 września

    • 08:30 - 14:30
      brak miejsc