Oceń skażenie naszego środowiska

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 30
Forma pokaz, prezentacja, wykład

1. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie wybranych roślin, testy biologiczne, wykrywanie jonów. 2. Oznaczanie i ocena zawartości wybranych metali ciężkich w glebie pobranej wzdłuż ul. Aleja Warszawska w Olsztynie. 3. Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Oczapowskiego 8, sala nr 209, 211, 218, 222, 227

Terminarz