Centre czy center? Chips czy french fries? I’ve got czy I have? Which English is correct? How many Englishes are there?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 30
Forma warsztaty

Pokażemy, na czym polegają różnice pomiędzy dwoma wariantami języka angielskiego – brytyjskim i amerykańskim. Odkryjemy szczegóły leksyki, pisowni i wymowy charakteryzujące oba oblicza angielszczyzny. Zdobytej podczas warsztatów wiedzy użyjesz natychmiast podczas przygotowanych przez nas warsztatów.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 15

Terminarz

  • 23 września

    • 10:00 - 11:00
      brak miejsc