Wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc -
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Wykład opisujący wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej (wszystkożerność) na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka. Podczas wykładu przedstawione zostaną zagrożenia i korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania przedmiotowych sposobów odżywiania się w świetle aktualnych badań naukowych.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2gmI54yYW5WNU9OyE2jsKhtlTmQT64MSZoFhjHwUoJw1%40thread.tacv2/1662972510983?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%225b384418-9447-476c-8704-bb776368a0c6%22%7d

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz

  • 21 września

    • 10:00 - 11:15
      bez limitu miejsc

Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc nie jest wymagana.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.