Jak nasiona przekształcają się w samożywne siewki?

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 12
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Podczas zajęć laboratoryjnych będzie można dowiedzieć się jak przebiega proces kiełkowania umożliwiający przekształcenie nasienia w siewkę a także poznać rodzaje kiełkowania nasion gatunków należących do różnych rodzin botanicznych. Doświadczenia wykonane przez uczestników zajęć wykażą, jakim przemianom ulegają materiały zapasowe podczas kiełkowania nasion i ziarniaków, jak zmienia się zawartość wody, intensywność procesów oddechowych oraz zawartość chlorofili w kiełkujących nasionach i siewkach. Będzie można przekonać się jak brak tlenu wpływa na kiełkowanie.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, pok. 120

Terminarz