Inwestycje Bez Tajemnic

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Niskie stopy procentowe oferowane przez banki skłaniają do poszukiwania innych form lokowania oszczędności. Coraz więcej osób rozważa oferty funduszy inwestycyjnych, zastanawia się nad zakupem akcji czy obligacji. Jeśli chcesz poznać alternatywne formy inwestowania, a także sprawdzić swoją skłonność do podejmowania ryzyka zapraszamy na spotkanie "Mój Pierwszy Milion". Zapraszamy na warsztaty na których dowiesz się jak rozpoznawać fałszywe banknoty, w co warto inwestować i jakie wiąże się z tym ryzyko, a dzięki grze symulacyjnej sprawdzisz czy jesteś urodzonym inwestorem.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, ul. Oczapowskiego 4, sala 341

Terminarz

  • 22 września