Przywrócone życie jeziora

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 15
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Przegląd gatunków makrofauny wodnej jeziora, które pomyślnie przeszło proces rekultywacji.Zapoznanie z roślinnością wodną występującą na Jeziorze Długim i jego obrzeżach.

Lokalizacja Most nad jeziorem Długim w Olsztynie

Terminarz