Double Dutch or the "Saxon" component in English

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Pokazanie na praktycznym przykładzie w formie krótkiego opowiadania zbieżności leksyki w języku angielskim i niemieckim. Tekst jest opracowany po niemiecku, przy czym jest łatwy do zrozumienia tylko przy znajomości języka angielskiego Krótka dyskusja - rozszerzenie o przykłady własne Uczniów (oczywiście z pomocą prowadzącego).

Lokalizacja Studium Języków Obcych UWM, ul. Obrońców Tobruku 3, sala 12

Terminarz

  • 22 września

    • 10:00 - 11:30
      brak miejsc