Osoba rozwiedziona na ślubnym kobiercu. Jak rozpocząć proces przed sądem kościelnym?

Przedział wiekowy pow. 18
Limit miejsc 2
Forma konsultacje
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

W ramach bezpośredniej godzinnej porady z zakresu procesu kanonicznego osoba zgłaszająca się otrzyma informacje czy istnieją w jej przypadku podstawy prawne do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. "rozwody kościelne"). Przybliżony zostanie także przebieg procesu przed sądem kościelnym, jak również czas oczekiwania na wyrok.

Lokalizacja ul. Obitza 2, Olsztyn - pokój 115 (1 piętro)

Terminarz