Dron - przyjaciel czy nieprzyjaciel człowieka?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Wykład będzie dotyczył uwarunkowań wykorzystania dronów w środowisku bezpieczeństwa. Drony mają coraz większe znaczenie na polu walki, jako platformy bojowe, Ich wykorzystanie niesie dylematy moralne i prawne, np. w kwestii podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję. Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych z marca 2021 roku wynika, że do pierwszego ataku drona na człowieka, bez wydania takiego rozkazuj przez osoby nim zarządzające, mogło dojść w Libii. Drony są wsparciem działalności człowieka w różnych zadaniach - wykonywanie zdjęć, pomiarów, wideofilmowanie z powietrza to przykłady. Intensywny rozwój technologiczny pozwala na wykorzystanie dronów do wielu celów, ważnych z punktu widzenia komfortu życia człowieka oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Link do pokoju: https://uwmelkbbb.edu.pl/b/pio-ehu-96j

Przed zajęciami wystarczy kliknąć podany link, bez konieczności zakładania konta.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz