Przystanek Czerniowce - jedność w różnorodności

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

W ramach przypadającej we wrześniu 2021 roku XX rocznicy IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie i prac sekcji XIV pt. „Dzieje Europy i dzieje edukacji dla wspólnego dobra”, zapraszamy na wydarzenie naukowe zatytułowane „Przystanek Czerniowce – jedność w różnorodności”. Spotkanie będzie poświęcone edukacji globalnej i wielokulturowości w wychowaniu oraz innych sferach ludzkiej egzystencji na przykładzie ukraińskiej Bukowiny. Zapraszamy na prezentację z gościnnym udziałem specjalistów i pokazem materiałów ilustracyjnych.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz