Metody spektroskopowe wykorzystywane do oznaczania metali ciężkich w żywności.

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 100
Forma konsultacje, prezentacja
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Metale ciężkie posiadają zdolność do kumulowania się w różnych narządach i tkankach organizmów żywych. Przekroczenie tolerowanych poziomów, ustalonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzi do zaburzeń układów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg funkcji życiowych. Stąd też do ich ilościowego oznaczenia potrzebne są odpowiednie metody. Do oznaczania miedzi, cynku, manganu i żelaza wykorzystywana jest metoda spektrometrii absorpcji atomowej AAS (płomień powietrze-acetylen), zaś w przypadku ołowiu i kadmu stosuje się metodę spektrometrii absorpcji atomowej (wersja bezpłomieniowa). Do oznaczania rtęci, ze względu na jej właściwości, stosuje się technikę zimnych par CV AAS lub oznaczanie w analizatorze rtęci AMA-254 i DMA-80. Arsen oraz selen oznaczamy techniką generacji wodorków zaliczaną również do metod AAS.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz