Efektowna chemia i fizyka gazów - dla szkół średnich

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma pokaz
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

POKAZ DOŚWIADCZEŃ. Pokaz eksperymentów przeznaczony jest przede wszystkim dla młodzieży szkół średnich o profilach ścisłych i przyrodniczych. Impreza jest zaawansowaną wersją pokazów pt. „Magiczne właściwości gazów”, które od wielu lat cieszą się niegasnącym powodzeniem. Wykonywać będziemy doświadczenia ze stałym ditlenkiem węgla (suchym lodem), ciekłym azotem, ciekłym tlenem, barwnymi gazami (m.in. NO2, I2) oraz bardzo rzadko stosowanym – heksafluorkiem siarki (SF6). Z tym ostatnim gazem można wykonać spektakularne doświadczenia, ze względu na jego bardzo dużą gęstość, małe przewodnictwo elektryczne, a jednocześnie małą szkodliwość dla człowieka (pływanie w gazie, gaszenie łuku elektrycznego i inne). Uczniowie obserwować będą zjawiska fizyczne, ale przede wszystkim chemiczne, w tym np. reakcje kilku gazów (HCl + NH3 oraz mniej znaną NO2 + NH3) oraz reakcje gazów i cieczy. Pokazy planujemy zorganizować w czasie rzeczywistym on-line (LIVE), z możliwością zadawania pytań.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz