Książkowe znaki własnościowe jako źródło do biografii wybitnych uczonych na przykładzie księgozbioru Jana Włodka.

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Zapraszam Państwa na wykład na temat badań nad księgozbiorami historycznymi w kontekście życiorysu ich właścicieli. Doskonałym przykładem jest cenna kolekcja Jan Włodka, wybitnego  uczonego w zakresie nauk rolniczych, którego edukacja przypadła na koniec XIX i początek XX w. Jego życie doskonale odzwierciedla należący do niego księgozbiór, a dokładnie znaki własnościowe, którymi sygnował swoje książki. Poza ekslibrisami i pieczątkami książki te zawierają wiele odręcznych zapisów, wskazujących na daty i miejsca pobytu lub podróży, w których Włodek książkę czytał lub zakupił. Celem wykładu jest przedstawienie życiorysu w kontekście zgromadzonego przez niego księgozbioru, znajdującego się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pokazana zostanie także podróż książek, w efekcie której najpierw księgozbiór ten stał się podstawą utworzonej w 1945 r. Biblioteki Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, a od 1950 r. pierwszej świeckiej biblioteki naukowej w Olsztynie. Choć w drodze kwerendy w Bibliotece Uniwersyteckiej wyodrębniono nieco ponad 700 woluminów, „włodkoviana” stanowią nieocenione źródło do biografii tego wybitnego uczonego.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz