Zwierzęta w kropli wody

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Kropla wody wydaje się być niewielką przestrzenią do życia, jednak może ją zamieszkiwać całkiem spora liczba mikroskopijnej wielkości różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, zwanych planktonem. Zooplankton odżywiając się fitoplanktonem eliminuje nadmierny rozwój glonów – rola w poprawie jakości wód jeziorowych; stanowi pierwszy pokarm zewnętrzny larw i narybku większości gatunków ryb – rola w sukcesie rozwoju ontogenetycznego ryb; wrażliwie reaguje na zmiany czynników fizycznych (temperatura, falowanie, prędkość przepływu) i chemicznych wody (zanieczyszczenie), stanowiąc szybki sygnał na zachodzące zmiany – wiele gatunków związanych jest z oceną jakości wody (wskaźniki).

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz