Chwasty - co to takiego ?

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Wykład z prezentacją jest kierowany do dzieci i młodzieży. Jego celem jest zapoznanie słuchaczy ze szkodliwością, ale także i pożyteczną rolą tych intrygujących roślin, potocznie nazywanych chwastami. Rośliny te kojarzą się zwykle z czymś niechcianym, gdyż wpływają na obniżenie i pogorszenie jakości plonów roślin uprawnych. Niektóre z nich bywają także trujące. Chwasty są silne, agresywne w stosunku do roślin uprawnych oraz odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto szybko się rozmnażają i wydają dużo nasion. Mimo uzasadnionej do nich niechęci, rośliny te trzeba jednak postrzegać także z drugiej, pożytecznej strony, jako dobro ekologiczne. Chwasty bowiem ograniczają erozję gleb, zatrzymują składniki pokarmowe w glebie, wpływają na zwiększenie bioróżnorodności ekosystemów oraz miejscem bytowania pożytecznych organizmów. Czasami są nawet dobrym sąsiadem, wydzielając do środowiska substancje, które stymulują wzrost roślin sąsiednich.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz