Nowe technologie w rozwoju kompetencji cyfrowych - dobre praktyki BigBlueButton oraz LMS ILIAS.

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 100
Forma warsztaty
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Zapoznanie adresatów imprezy z nowymi technologiami wykorzystywanymi w rozwoju kompetencji cyfrowych, a jednocześnie z podstawowymi walorami użytkowymi innowacyjnych narzędzi kształcenia - platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton (wersja 2.2) wykorzystywanej w Filii UWM w Ełku oraz platformy e-learningowej LMS ILIAS Filii UWM w Ełku (wersja 6.1). Zostaną przedstawione przykłady optymalizacji procesu kształcenia synchronicznego i asynchronicznego. UWAGA - sesje w godzinach 12.00 - 12.45 mogą zostać przeprowadzone w języku angielskim. W celu uczestnictwa w warsztatach nie istnieje potrzeba instalowania żadnego oprogramowania. Wystarczy kliknięcie linku, który zostanie przesłany mailowo adresatom imprezy.

Link do pokoju: https://uwmelkbbb.edu.pl/b/pio-6fm-yej

Przed zajęciami wystarczy kliknąć podany link, bez konieczności zakładania konta.

 

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz