Czarnoziemy – najżyźniejsze gleby świata

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Korzystne właściwości pyłu eolicznego (lessu) jako skały macierzystej czarnoziemów. Stepy i rola traw w akumulacji glebowej materii organicznej. Specyfika klimatu kontynentalnego i jego wpływ na powstawanie czarnoziemów. Rozmieszczenie czarnoziemów na kuli ziemskiej. Strefa czarnoziemna rozciąga się od Niziny Panońskiej (Węgierskiej) przez stepy nadczarnomorskie na Ukrainie, w Bułgarii i Rumuni przez południową Rosję nad Morzem Kaspijskim i północne region Kazachstanu, południe Syberii, Mongolię po Chiny (Mandżuria) aż po Morze Wschodniochińskie. Rola fauny glebowej (gryzoni kopiących nory) w homogenizacji poziomu próchnicznego i jego pogłębianiu. Żyzność czarnoziemów i ich wykorzystanie rolnicze. Uprawiane gatunki roślin, uzyskiwane plony. Znaczenie czarnoziemów w globalnym wyżywieniu populacji ludzkiej.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz