Funkcje gleby w środowisku i życiu człowieka

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Co roku 5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby, a w latach 2015-2024 obchodzimy Międzynarodową Dekadę Gleb (International Decade of Soils). W nauce i w życiu codziennym funkcjonują różne definicje gleby. Udział wielkich uczonych w poznawanie gleb: Leonardo da Vinci, Karol Linneusz, Justus von Liebieg, Charles Darwin, Wasyl Dokuczajew, Selman Waksman. Środowiskowe funkcje gleby: udział w krążeniu wody, energii, składników pokarmowych. Rola gleby w procesach samoregulacji biosfery. Przechowywanie w glebach nasion, szczątków roślinnych oraz artefaktów. Gleby rejestrują zmiany klimatu i innych czynników środowiska. Rola gleby w produkcji biomasy. Rolnicze użytkowanie gleb na świecie. Degradacja gleb i związane z tym problemy wyżywienia rosnącej populacji ludzkiej.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz