Bioróżnorodność - gatunki i środowisko

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma wystawa
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Utrata różnorodności biologicznej może prowadzić do kaskadowego efektu. Jeśli nie powstrzymamy tego procesu skutki mogą być odczuwalne w skali całej Planety. Wirtualna wystawa prac plastycznych uczniów klas pierwszych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie przedstawia najistotniejsze problemy zachowania różności biologicznej widziane z perspektywy młodego adepta sztuki. Część prac będzie można również oglądać stacjonarnie, bez ograniczeń czasowych, w oknach witrynowych Galerii Szkoły od ulicy Lanca.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz