"Koopetycja - pułapka czy korzyść dla przedsiębiorstw?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Tematem wykładu będzie: "Koopetycja - pułapka czy korzyść dla przedsiębiorstw? Wykład będzie dotyczył aktualnego problemu zarządzania przedsiębiorstwem, którym jest współpraca konkurentów. Wymaga ona dużej rozwagi ze strony menedżerów, aby wykorzystać koopetycję do rozwoju firmy, a nie zostać wykorzystanym przez cwańszego konkurenta. Istotnym jest spełnienie warunków, które leżą u podstaw dobrej współpracy konkurencyjnej w celu osiągnięcia korzyści synergicznych i jednocześnie uniknięcia zagrożeń np. free ridingu.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz