Gatunki obce w faunie i florze Polski

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 100
Forma prezentacja
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Prezentacja zagadnień związanych z gatunkami obcymi ktore możemy spotkac w naszym kraju. Chronologicznie ułożone dzieje pojawiania się nierodzimej flory i fauny na terenach dzisiejszej Polski od prehistorii po współczesność. Przegląd najciekawszych gatunków inwazyjnych i introdukowanych roślin i zwierząt. Korzyści płynące z introdukcji gatunków obcych. Zagrożenia ekonomiczne, zdrowotne i ekologiczne powodowane przez gatunki introdukowane oraz sposoby ich zwalczania.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz