Zmiany granic, państwowości następstwem II wojny światowej – losy autochtonów oraz ludności napływowej na Warmii i Mazurach

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, wykład
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Na zajęciach pt., "Zmiany granic, państwowości następstwem II wojny światowej – losy autochtonów oraz ludności napływowej na Warmii i Mazurach" uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób kształtowały się granice państwowości w danym okresie. Poznają grupy ludności zamieszkujące oraz przybywające w danym czasie na Warmię i Mazury. Prowadzący przybliżą problemy jakie spotykała na swojej drodze ludność napływowa. Pomocą w prowadzeniu zajęć posłużą materiały archiwalne zamieszczone w prezentacji oraz krótkie nagrania ze świadkami historii, na podstawie których uczestnik wysunie własne wnioski oraz będzie mógł bardziej zobrazować sobie temat zajęć oraz problemy jakie stały przed autochtonami i ludnością napływową.

Lokalizacja Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, Olsztyn

Terminarz