Kolej na Warmii do 1945 roku

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 15
Forma wykład
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Kolej na Warmię dotarła blisko 170 lat temu. Jeden z najważniejszych wynalazków XIX wieku wpłynął znacząco na rozwój gospodarczy dawnych Prus Wschodnich. Czy dziś wszystko wiemy o czasach świetności dawnej sieci kolejowej Warmii i Mazur? O zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie dotyczącym kolei na Warmii, od uruchomienia Kolei Wschodniopruskiej do zakończenia II wojny światowej, opowiedzą pracownicy archiwum – Andrzej Kułyk i Piotr J. Kosiński.

Lokalizacja Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, Olsztyn

Terminarz