Hortiterapia - terapia ogrodem

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Hortiterapia (terapia ogrodem, ogrodoterapia, ogrodolecznictwo) to jedna z form terapii wspomagających tradycyjne metody rehabilitacji dla pacjentów o różnych zdiagnozowanych problemach zdrowotnych. W naszym kraju hortiterapia jest nie doceniana i nie uznawana przez lekarzy. Ogromną zaletą zajęć w terapii ogrodem jest jej dostępność dla każdego pacjenta, niezależnie od jego wieku, rodzaju schorzenia, typu i stopnia niepełnosprawności a przede wszystkim brak konieczności aktywnego udziału w procesie terapeutycznym (terapia bierna). W terapii ogrodem wykorzystuje się różne rośliny ogrodnicze takie jak: kwiaty jednoroczne i dwuletnie, byliny, cebulowe, krzewy i drzewa ozdobne ale i sadownicze, warzywa oraz zioła. Terapia ta różni się od ogrodnictwa amatorskiego tym, że wybiera się odpowiednie zajęcia ogrodnicze w zależności od wieku, potrzeb i możliwościami pacjenta.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz