Rozmaitość chwastów w przyrodzie

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

 Wykład  z prezentacją  kierowany jest  do dzieci i młodzieży. Celem jego  jest zapoznanie uczestników z rożnymi gatunkami chwastów oraz ich znaczeniem w przyrodzie. Chwasty mają różną wartość, w zależności od miejsca występowania. Dla rolnika czy ogrodnika, w łanie pszenicy czy w marchewce, chwastami będą inne rośliny, których nie wysiewał. Na tym polega fenomen chwastów, że nikt ich nie sieje, a one rosną same i szybko bez żadnej pielęgnacji. Wytwarzają dużo nasion, do których rozprzestrzeniania wykorzystują wodę, wiatr, zwierzęta, nawet nasze buty, by dostać się do wypielęgnowanego ogrodu. Coraz częściej dostrzega się także pozytywne oblicza chwastów. Dzięki nim wzrasta bioróżnorodność gatunkowa i stabilność ekosystemów. Żerują na nich owady, stanowiące podstawę wyżywienia licznych ptaków i innych zwierząt. Chwasty, kwitnące od wczesnej wiosny do jesieni, stanowią bazę pokarmową dla owadów zapylających, m. in. pszczół, które dzięki temu wytwarzają miód. Rośliny te odgrywają również ważną rolę w produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych. Mogą też stanowić cenny składnik pokarmowy naszej diety. Niektóre chwasty zapewniają stabilność wzrostu roślin uprawnych (allelopatia dodatnia), a wiele z nich urozmaica krajobraz, a nawet ogrody.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz