Folia biodegradowalna z ziemniaka - czy to możliwe?

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma pokaz, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z metodą pozyskiwania skrobi termoplastycznej (TPS) - tworzywa polimerowego (biodegradowalnego) na bazie skrobi ziemniaczanej. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z poszczególnymi etapami tego procesu, prowadzącymi do uzyskania produktu finalnego. Podejmowany temat poza wytworzeniem TPS ma na celu wprowadzić uczestników w zagadnienia związane z problemem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz celowością produkcji i wprowadzania na rynek biodegradowalnych tworzyw polimerowych. 

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz