Mapa przyrodnicza w nauczaniu zdalnym

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 100
Forma pokaz, warsztaty
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Mapa przyrodnicza – na mapie uczeń będzie mógł wykonać następujące czynności: 1) zobaczyć miejsca występowania popularnych gatunków roślin i zwierząt, a także gatunki objęte ochroną; 2) wskazać i odczytać informację oraz obejrzeć zdjęcia o gatunkach roślin i zwierząt; 3) zobaczyć na mapie Polski zaznaczone ekosystemy oraz wyświetlić informację o składowych i funkcjach ekosystemu; 4) wskazać i poznać wybrane różnorodne zjawiska przyrodnicze na obszarze Europy.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz