Drobnoustroje są wśród nas

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 100
Forma warsztaty
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Zadziwiający świat drobnoustrojów - pokaz bakterii i grzybów na podłożach hodowlanych i pod mikroskopem. Drobnoustroje są wokół nas - sprawdzenie  ile bakterii i grzybów występuje na naszych rękach i w otaczającym powietrzu. Pokazanie korzystnych (jogurty i kefiry, kiszone ogórki)  i  niekorzystnych (pleśnie i bakterie na produktach spożywczych) efektów działań drobnoustrojów. Pokazanie efektów artystycznych  pierwszych impresjonistów na Ziemi – obrazów utworzonych w wyniku aktywności bakterii fotoautotroficznych. Zapoznanie z dwiema ścieżkami identyfikacji bakterii – na podstawie ich kształtów i specyficznych cech biochemicznych (enzymów) oraz składu powielonego DNA.  

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz