Drobnoustroje są wśród nas

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 15
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Zadziwiający świat drobnoustrojów - pokaz bakterii i grzybów na podłożach hodowlanych i pod mikroskopem. Drobnoustroje są wokół nas - sprawdzenie  ile bakterii i grzybów występuje na naszych rękach i w otaczającym powietrzu. Pokazanie korzystnych (jogurty i kefiry, kiszone ogórki)  i  niekorzystnych (pleśnie i bakterie na produktach spożywczych) efektów działań drobnoustrojów. Pokazanie efektów artystycznych  pierwszych impresjonistów na Ziemi – obrazów utworzonych w wyniku aktywności bakterii fotoautotroficznych. Zapoznanie z dwiema ścieżkami identyfikacji bakterii – na podstawie ich kształtów i specyficznych cech biochemicznych (enzymów) oraz składu powielonego DNA.  

Lokalizacja Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Prawocheńskiego 1, sala nr 1

Terminarz