”Chromatogram? – sprawdź to sam”, czyli ABC chromatografii w aspekcie wykrywania ciekawych substancji w żywności

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 12
Forma pokaz
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Chromatografia jest nauką znaną od przeszło stu lat. Powstała dzięki badaniom, jakie na Uniwersytecie Warszawskim prowadził rosyjski botanik Michaił Siemionowicz Cwiet (ros. Михаил Семëнович Цвет). Jemu pierwszemu na świecie udało się przeprowadzić rozdzielanie barwników roślin zielonych w kolumnie upakowanej kredą. Zastosowanie chromatografii w analityce chemicznej polega na separacji jednorodnej mieszaniny substancji na proste składniki, jak również na pomiarze ich ilości. Wykorzystywanie różnych faz ruchomych i nieruchomych, oraz odmiennych, co do fizykochemicznej natury, oddziaływań powodujących rozdział chromatograficzny, doprowadziło do powstania wielu różnych technik chromatograficznych. Warto dowiedzieć się o chromatografii, bowiem jest to jedna z najprężniej rozwijających się technik analitycznych. Niemal we wszystkich laboratoriach na świecie chromatograf jest głównym narzędziem pracy. Jego pomoc jest nieoceniona podczas działań w laboratorium kryminalistycznym, gdzie między innymi wykrywane są fałszerstwa. Dzięki analizie tuszu, możemy potwierdzić autentyczność dokumentu lub ją wykluczyć. Badaniom poddawać możemy wszystkie rodzaje tuszów: długopisów, pieczątek. Do przeprowadzenia analizy metodą chromatograficzną nie jest wcale potrzebna skomplikowana specjalistyczna aparatura. W zupełności wystarczą przedmioty i odczynniki z naszego otoczenia, a osiągnięte wyniki zaskoczą wielu eksperymentatorów. Uczestnicy pokazu będą mieć możliwość zapoznania się z „sercem chromatograficznego obiegu” oraz innymi modułami chromatografu gazowego i cieczowego, jak również będą świadkami małych eksperymentów z wykorzystaniem tych technik.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusz 6, sale 201, 202

Terminarz

  • 25 września