Zwierzęta w kropli wody

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Kropla wody wydaje się być niewielką przestrzenią do życia, jednak może ją zamieszkiwać całkiem spora liczba mikroskopijnej wielkości różnorodnych gatunków roślin i zwierząt., zwanych planktonem. Wykład przedstawia zróżnicowanie zooplanktonu związane ze środowiskiem życia, sposobem odżywiania, rozmnażania i poruszania się w wodzie itd. Charakteryzuje także rolę zwierząt planktonowych w różnych ekosystemach wodnych oraz przydatność w ocenie jakości wody.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz