Po pierwsze nie szkodzić, po drugie pomagać - ochrona ryb reofilnych

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 30
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Wykład z wykorzystaniem prezentacji w PowerPoint. Po wykładzie przewidziany czas na pytania i dyskusję Ryby reofilne, czyli butujące w rzekach gatunki prądolubne, są szczególnie narażone na zmniejszanie liczebności ich populacji lub w skrajnych przypadkach nawet na wyginiecie. Główne czynniki negatywnie oddziałujące na nie to: zanieczyszczenie wód, zmniejszenie ilości tarlisk, czyli miejsc przydatnych do rozrodu, przegradzanie cieków różnego rodzaju budowlami piętrzącymi (tamy, jazy), które ograniczają lub mogą nawet uniemożliwić rybom wędrówki rozrodcze, a także nadmierna presja połowowa (np. wędkarska i kłusownicza) Ryby te stanowią ważny element różnorodności biologicznej naszych wód i należy otoczyć je szczególną ochroną. Aby nadal bytowały w naszych rzekach i strumieniach można i należy podjąć szereg działań. Podczas wykładu zostaną omówione zarówno działania in situ, czyli w miejscu naturalnego występowania (zachowanie dobrej jakości siedlisk) jak i ex situ, czyli poza nim. W ramach akwakultury opracowywane są metody rozrodu i hodowli ryb w warunkach kontrolowanych na które zostanie położony szczególny nacisk, gdyż bez nich niemożliwe byłoby zasilanie populacji (uzupełnianie, wzmacnianie) lub reintrodukcja czyli wprowadzenie gatunków na teren, gdzie niegdyś były obecne ale wyginęły.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz