Zwierzęta wokól nas - czy je rozpoznajesz?

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 100
Forma konkurs, prezentacja
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Niezależnie od tego, czy mieszkasz na wsi, czy w mieście, na pewno widujesz różne zwierzęta. Popularne gatunki zwierząt bezkręgowych i kręgowych, które spotykamy (widzimy, słyszymy, czujemy) wokół nas lub nie mamy świadomości, że one istnieją. W czasie zajęć dzieci zapoznają się z krótką instrukcją jakie zwierzęta mieszkają wokół nas: te w domu i te na zewnątrz. Zwrócimy uwagę, jak wyglądają i gdzie najłatwiej można je dostrzec. Pogadanka (prezentacja) zakończona quizem typu Kahoot lub innym.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz