Gatunki obce w faunie i florze Polski

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 100
Forma prezentacja, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Prezentacja zagadnień związanych z gatunkami obcymi. Chronologicznie ułożone dzieje pojawiania się nierodzimych gatunków roślin i zwierząt na terenach dzisiejszej Polski od prehistorii po ostatnie lata. Przegląd najciekawszych gatunków inwazyjnych oraz introdukowanych w faunie i florze naszego kraju. Zagrożenia ekonomiczne, zdrowotne i ekologiczne powodowane przez gatunki obce oraz sposoby ich zwalczania.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz