Wpływ środowiska na narządy w funkcjonowanie człowieka

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 12
Forma prezentacja, warsztaty, wykład

Celem zajęć jest analiza wpływu czynników środowiskowych: biologicznych, fizycznych i chemicznych na narządy i układy człowieka z aspektem funkcjonalnym. Uczestnicy poznają podłoże morfologiczne wybranych procesów chorobowych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu jako całości. Na wstępie zostanie omówiona prawidłowa budowa wybranych tkanek i narządów, a następnie, w aspekcie porównawczym, struktury zmienione chorobowo. Uczestnicy podejmą próbę analizy obrazów mikroskopowych wybranych zmian chorobowych w oparciu o prezentację, mikrofotografie podręcznikowe i dołączone do nich opisy. Obserwacje uczestników będą przedmiotem dyskusji w grupie.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii Porównawczej, Plac Łódzki 3, sala 319

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00