Try to study in English

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 14
Forma warsztaty

• Short lecture on Research Methodology (classifications of research objectives, steps of research process). • Computer classes with use of English software. • Does gender influence on happiness? How to check it using scientific methods?

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Pl. Cieszyński 1, sala komputerowa 4

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00