Futures Thinking - jak poznawać i projektować przyszłość?

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 30
Forma warsztaty, wykład

Jakimi sposobami możemy zrozumieć to, co nas czeka w przyszłości? Czy technologia usprawnia i przyspiesza nasze życie, czy może stopniowo staje się coraz większym zagrożeniem człowieka? Kim się staniemy w przyszłości? Jakie są możliwości i granice rozwoju? Jakie trendy określają możliwe scenariusze przyszłości? Czy poznawanie przyszłości ma sens? Te i inne pytania o przyszłość i sposoby myślenia o niej będą wątkiem przewodnim mini-wykładu. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób nauka i filozofia analizują przyszłe zmiany.
Drugą część zajęć stanowi warsztat, zatytułowany „Zaprojektuj człowieka przyszłości”. Jego uczestnicy w 10-osobowych zespołach przy użyciu metodyki Design Thinking sami spróbują stworzyć wizję przyszłości człowieka.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, hall na II piętrze oraz sala 240.

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00