Mokradła cud natury

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 15
Forma konsultacje, pokaz, prezentacja, warsztaty, wycieczka, wykład, wystawa

Co to jest mokradło, jak powstaje, jak to się dzieje, że mokradła zanikają i co powoduje, że mokradła zmieniają się w się czasie. Czy mokradła są ważne w życiu każdego człowieka. Co się stanie z człowiekiem, gdy mokradła zanikną. Co jest ważne w składzie gleb organicznych mokradeł, co decyduje o tym, że ta gleba jest źródłem życia dla innych organizmów?. W jaki sposób gleba organiczna na mokradłach zapewnia życie dla człowieka i bogatej fauny i flory otaczającej. Czy mokradła mogą mieć wpływ na klimat?. Prezentacja przekrojów różnych gleb organicznych i skał z których się tworzą się te gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb. Pokaz w terenie możliwości wykorzystania gleb organicznych przez człowieka (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym). Miejsce pokazu – tereny młodoglacjalne okolic Olsztyna (Kortowa). Podczas warsztatów terenowych przewidziany jest pokaz oznaczania odczynu gleby i określenie barwy poziomów genetycznych gleb.

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Plac Łódzki 3, blok 40 (I p), sala 118

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00