Czas na Pieniądz

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 25
Forma konkurs, prezentacja, warsztaty

Każda osoba w mniejszym lub większym stopniu ma na co dzień do czynienia z finansami. Zaczynając od zwykłych płatności za towar czy usługi poprzez wymianę różnego rodzaju walut obcych, a także przy inwestycjach. Znajomość mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego staje się obecnie jedną z bardziej pożądanych umiejętności. Nadmiar gotówki w naszym portfelu powinien zostać w odpowiedni sposób zainwestowany, gdyż pieniądz traci na wartości w długim okresie. Warto również pamiętać że, każda transakcja obarczona jest ryzykiem związanym z fałszywymi banknotami. Spotkanie podzielone będzie na 3 części. Pierwsza część poświęcona będzie prezentacji zabezpieczeń polskich (i nie tylko) banknotów oraz sposoby ich weryfikacji, co ułatwi odróżnianie autentycznych pieniędzy od fałszywych. W drugiej części spotkania porozmawiamy o możliwościach inwestowania (z uwzględnieniem inwestycji alternatywnych). W związku z tym, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, na zakończenie przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące skłonności do ryzyka. Na koniec przewidziany jest konkurs.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów i Bankowości, ul. Oczapowskiego 4, pracownia komputerowa 19

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00