Konopie siewne - niewykorzystany potencjał zdrowotny i farmaceutyczny

Przedział wiekowy pow. 18
Limit miejsc 20
Forma wykład, wystawa

Zapoznanie uczestników z morfologią roślin konopi siewnych i ich wieloaspektowego wykorzystania  -  jako rośliny włóknistej, oleistej, środowiskowej, stanowiącej surowiec energetyczny oraz możliwości wykorzystania w celach zdrowotnych i farmaceutycznych. Uczestnicy imprezy uzyskają wiedzę związaną możliwościami uprawy tego gatunku w Polsce –  akty prawne, stosowne pozwolenia 

Lokalizacja Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, ul. Oczapowskiego 8, sala 110

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00