Wędrówki zwierząt - warsztaty terenowe

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 20
Forma warsztaty

Wśród wielu migracji wędrówki ptaków są najbardziej spektakularne i najłatwiejsze do obserwowania. W okresie wędrówki wiosennej i jesiennej zbiorniki wodne zapewniają ptakom wodno-błotnym miejsce odpoczynku i żerowania, co sprzyja powstawaniu dużych różnorodnych gatunkowo stad. W zbiornikach takich występuje także cenna i bogata fauna drobnych organizmów wodnych. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze zgrupowaniami ptaków wodno-błotnych w okresie przelotu jesiennego oraz z fauną bezkręgowców wodnych stanowiących ich bazę pokarmową. Uczestnicy zapoznają się ze sprzętem i terenowymi metodami pracy hydrobiologa oraz ornitologa, a także będą mogli zastosować je w praktyce. Proponujemy wyjazd na jedno z najważniejszych na Mazurach miejsc koncentracji ptaków wodnych i błotnych - polder (rezerwat przyrody) Kwiecewo.

Lokalizacja Plac Cieszyński przed Rektoratem

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00