Jak zostać policjantem, strażakiem, nauczycielem...

Przedział wiekowy 6-9
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Warsztaty mają na celu przybliżyć dzieciom w jaki sposób i na jakiej podstawie są zatrudnieni ich rodzice. Jakie czynności wykonują w pracy, w jaki sposób zarabiają pieniądze,czy mają obowiązki. A jeśli tak - to jakie? Czy praca jest trudna, odpowiedzialna, jak możne wyglądać codzienna praca rodziców. Głównym celem jest wprowadzenia w arkana prawa pracy, które jest powiązane ściśle z życiem codziennym.

Lokalizacja Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Dybowskiego 11, sala dydaktyczna 1

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00