Jak upolować dzika w mieście

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 15
Forma pokaz, wycieczka

Zapoznanie uczestników warsztatów z charakterystyką i biologią dzików oraz zasadami prawa w zakresie odławiania i przewożenia zwierząt. Przedstawienie skutków dokarmiania zwierząt przez ludzi, przybliżenie zagrożeń i niebezpieczeństw ze strony dzików dla społeczeństwa. Ponadto planowana jest prezentacja filmów oraz zdjęć z odłowu i wywożenia zwierząt w miejsca bezpieczne dla zwierząt a także pokaz działania odłowni dla dzików na żywo wraz z aktywnym uczestnictwem grupy.

Lokalizacja Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny, ul. Heweliusza 22, Ogród

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00