Genetyka zachowania

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 24
Forma wykład

Czym jest „Genetyka zachowania”. Metody badawcze w Genetyce zachowania. W jakim stopniu geny a w jakim otaczające nas środowisko wpływa na to jacy jesteśmy, jak się zachowujemy? Odziedziczalność cech osobowości. Rola doświadczenia i nauki w kształtowaniu zachowania. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i stresu, uzależnień.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, sala 10 (parter)

Terminarz