Niepodległa Polska w sztuce

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 30
Forma warsztaty

Dyskusja dydaktyczna na temat pochodzenia pieśni żołnierskich. Realizacja różnych technik rejestrowania dźwięku w procesie nagrywania wielośladowego- Audacity. Nagranie wybranej pieśni żołnierskiej z akompaniamentem gitary elektro-klasycznej, akordeonem, instrumentów perkusyjnych oraz instrumentów wirtualnych VSTi. Pogadanka na temat zarysu historycznego kształtowania się granic Polski. Rysowanie w programach graficznych map Polski uwzględniając powierzchnię kraju przed i po rozbiorach. Konkurs na jak najbardziej rzeczywiste odzwierciedlenie szczegółów map.

Lokalizacja MultiCentrum, ul. Limanowskiego 8

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00