Niech żyje niezłomny sojusz Polski z ZSRR i krajami demokracji ludowej, czyli demoludy na plakatach propagandowych

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 350
Forma prezentacja, wykład

"Niech żyje niezłomny sojusz Polski z ZSRR i krajami demokracji ludowej, czyli demoludy na plakatach propagandowych" to wykład połączony z prezentacją multimedialną poświęcony powojennej historii plakatów propagandowych i ich roli w budowaniu wspólnoty i kształtowaniu nowego człowieka w krajach tak zwanej demokracji ludowej. Jako środek masowego przekazu plakaty doskonale spełniały swoją funkcję, docierając do szerokich mas odbiorców i w prosty sposób kształtując pożądane postawy, wskazując wrogów czy promując osiągnięcia bratnich państw. Z uwagi na fakt, że w tworzeniu plakatów propagandowych niejednokrotnie brali udział utalentowani plastycy, nie można im odmówić wartości artystycznej, co czyni z nich ciekawy obiekt współczesnych badań z zakresu komunikacji multimodalnych. Wykład pozwala przybliżyć młodemu pokoleniu kwestie związane z tworzeniem przekazów propagandowych, włączając te treści w opowieść o historii Polski i innych krajów określanych mianem demoludów.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, Aula Dietrichów

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00